Knife Gate Valve

Knife Gate Valve หรือ วาล์วใบมีด เหมาะสำหรับสารไหล กึ่งใส กึ่งผง เหนียวข้นได้ ดี ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระกาษ เม็ดพลาสติก ผง แป้ง น้ำเสีย น้ำมันดิบ การเปิดปิด ด้วยการยกลิ้นขึ้น หรือกดลิ้นวาล์ว Port valve เป็นรูปกลม หรือสี่เหลี่ยม ตามความต้องการประโยชน์ของวล์ว